Om

Øvelse tirsdager kl. 19:30-22:00 i Trondenes kirke

Koret er medlem av Norges kirkesangforbund, lokallag: Nord-Hålogaland kirkesangforbund

Koret er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 988 871 648

Ta kontakt med webansvarlige send epost